O arado

Labrado da miña mau
fixen, coa miña navalla,
un aradiño de pau…

Leva temón e chavella
e unha rella furadora
feita dunha lata vella!

Te orelleiras; rabela
tan ruída e rematada
que namora mirar para ela!

O meu arado é tan feito
que pode mesmo esfender
labradíos a barbeito…!

Teño que darlle estreno
ao meu arado arador,
ao meu arado pequeno…!

E non sei a onde ei de ir
buscar os bois que preciso
buscar os bois para xunguir!

Advertisements